Impressie zitbanken

 

Voordek met prisma en koekoek

 

Boeg