Renovatie ijzeren schuitje

gestraald, vernieuwen vlak en aanhelen achterzijde